Day of the Salmon/Laxens dag

Description

Day of the salmon at the River Rönne å
Join the Swedish Anglers together with local angling clubs and the Regional council releasing wild salmon parr upstream the closed down hydro power plants near the city of Klippan. The event is the first step in restoring the river Rönne å after closing down the hydropower plants at the main river. More actions will follow in the coming period. The dams will be removed and the river will be restored. Information about this will be given at the event.

Laxens dag i Rönne å
På Kristi himmelfärdsdag, den 30 maj, kommer sportfiskarna tillsammans med
länsstyrelsen och lokala föreningar att flytta upp lax ovanför kraftverken i Klippan.
Syftet är att börja prägla lax på sträckorna uppströms kraftverken för att skynda på
återkolonisationen av lax i övre delarna av Rönne å.
Laxarna fångas in med elfiske nedströms Klippan och transporteras sedan upp till
Forsmöllan där de sätts ut i de forssträckor som fått tillbaka sitt vatten efter att
kraftverken stängts av. Allmänhet och intresserade bjuds in att delta vid såväl fångst
som utsättning. Samtidigt informeras om Laxens år, fisk- och djurliv i Rönne å,
kommande restaurering samt framtida utvecklingsmöjligheter.

Details

1559210400

1559224800

Free

New frontiers

21, 264 92 Klippan, Sverige

Organizer

Resources

Collaborating Organizations

Explore Similar Events

a habitat for your events & projects

This is your chance to join like-minded people across the Northern Hemisphere to make a difference.
Register your salmon events or projects with us.

International Events

International Projects

Close Menu