Seminar on Salmon and the RIver Rönne å

Description

The anglers, the municipality of Klippan, the county administrative board, the fishing clubs in Klippan, Ängelholm and Helsingborg together are organizing a seminar to highlight and
inform how the fishing in Rönne can be developed in the future. The salmon will benefit when existing power plants with dams are removed and the current biotopes are restored.

Sportfiskarna, Klippans kommun, Länsstyrelsen, Fiskeklubbarna i Klippan, Ängelholm och Helsingborg anordnar tillsammans ett seminarium för att belysa och informera hur fisket i Rönne å kan utvecklas framöver. Laxen kommer att gynnas när befintliga kraftverk med dammar tas bort och ström-fors biotoperna återställs.

Details

1554814800

1554829200

Free

New frontiers

Skäralid 745, 260 70 Ljungbyhed, Sverige

Organizer

Resources

Collaborating Organizations

Explore Similar Events

a habitat for your events & projects

This is your chance to join like-minded people across the Northern Hemisphere to make a difference.
Register your salmon events or projects with us.

International Events

International Projects

Close Menu